Waarschijnlijk rond het midden van de 15e eeuw is het "Schultenhof" in Anrup omgebouwd en werd het het landgoed "Eickhoff". De zuivelboerderij Schultenhof was er verantwoordelijk voor dat alle boeren 10% van hun oogst afstonden aan het klooster Corvey. De familie von Monnich nam bezit van het landgoed in 1435 en behielden het tot het eind van de 17e eeuw. Het landgoed Eickhoff veranderde in 1691 van eigenaar door de ruilverkaveling; vleugelluitenant Gerhard von Dumpstorp werd de nieuwe eigenaar. In 1781 werd het landgoed voor 12.097 Duitse "Taler" verkocht aan drie inwoners van Andrup. De heer Bueter, Claus Haring en Herman Hilling verdeelden het landgoed in drieën. Het Herenhuis van de Eickhoff werd afgebroken in 1781 en de toenmalige eigenaar, Hermann Nuesmann bouwde er een groot herenhuis in 1927, dat er tegenwoordig nog steeds staat. Sinds 1988 is het in bezit van de familie Rolf Loening.

  

De naam Anrup bevat de lettergreep "rupe", wat tot de veronderstelling leidt dat het een afgeleide is van "ripe", wat in het Duits "vestiging aan de oever" betekent. Dit is aannemelijk omdat het dorp direct aan de oever van de rivier de Hase gelegen is. In 947 heette het dorp "Anarupe" en vanaf de 11e eeuw werd het "Anrepe" genoemd. Zoals vele andere dorpen in het Ems-gebied behoorde het tot het bezit van het Klooster Corvey. De bijdrage van de verschillende dorpen is gedocumenteerd in het register van het jaar 1107. Volgens dit register moest Andrup 98 schepels rogge en 37 schepels gerst afstaan. Daarnaast moesten de inwoners van Andrup 24 "Denare" (toenmalige geldstuk) betalen. De boeren moesten 10% van hun oogst aan de "Salhof" afstaan. Deze landgoedbestuurder, de "Meier", moest alle bijdragen verzamelen en ze doorsturen aan het klooster Corvey. De eigenaars van de landgoederen werden "Lite" of "Late" genoemd, wat betekende dat er erfrecht van het landgoed bestond, welke normaal gesproken tot de gehele familie behoorde. Omdat de abt van het klooster ver weg woonde had hij waarnemers voor de Salhoefe aangesteld. De "baljuw" (rechtelijk ambtenaar uit vroegere tijd) van het monnikenklooster nam beslissingen in goddeloze kwesties en oordeelde over leven en dood. Hij ontving niet alleen een salaris, maar hij kreeg ook één derde van alle boetes die betaald moesten worden. Door de onstabiele juridische situatie in de middeleeuwen wees het klooster de baljuw nog een taak toe: de verdediging tegen plunderende, nabij wonende boeren. Omdat een baljuw een degelijke kracht moest bezitten, werd er voor deze positie vaak een goddeloze leider gekozen. In het geval van Anrup lijkt het erop dat de baljuw het landgoed liever belachelijk maakte dan dat hij het verdedigde. Rond het jaar 1200 werd de Salhof van Anrupe niet meer genoemd in de registers. In het jaar 1252 nam de bisschop van Muenster bezit van de eigendommen van Ravensberg. Pas in 1803 veranderde het weer van eigenaar.

Er is maar zeer weinig informatie gevonden over Anrup in de tijden die volgden. Men weet slechts dat Johann Monik het land "Auf dem Andorper Esche" over heeft gedragen aan de kerk van Haseluenne.
Het lijkt erop dat er in de 17e eeuw in Anrup al les werd gegeven op scholen. In het haar 1696 ontving de directeur van de school, Clas Harning, 27 "Steuber" lesgeld van een organisatie die de belangen van de arme kinderen in Haseluenne behartigden. In het jaar 1792 wordt nog een school genoemd in Andrup. In die tijd was het heel normaal dat er alleen gedurende de wintermaanden les werd gegeven. Waarschijnlijk waren het de zoons van de boeren die de leerlingen les gaven.
In het midden van de 19e eeuw werd er in het dorpscentrum een nieuwe school gebouwd. Dit gebouw bestaat vandaag de dag nog steeds. Doordat het aantal scholieren sterk toenam werd er in 1959-1960 op de grens met Lage nog een school bij gebouwd. In deze periode werd ook de woonwijk "Grenzweg" aangelegd. Tegenwoordig wordt de school nog steeds gebruikt als basisschool Andrup-Lage.

Veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender

calendar

 

 

Stadt Haselünne | Rathausplatz 1 | 49740 Haselünne | Tel.: 05961/509-0 | EMail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Öffnungszeiten der Verwaltung

2015 by HoGa Webdesign
Ga naar boven